Vilka är dom vanligaste drogerna för ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder är ett bekymmer som kan hava blivit Jätte- vanligt inom Flertal boning. Faktum är att tillsammans ökningen från ADHD bland Baby kan Ytterligare och fler hem genast kämpa kontra det faktum att en itu deras familjemedlemmar faktiskt lider från ADHD.

Personer som inneha känt ADHD-patienter alternativt som äger Tätt samt kära såsom äger diagnosen ADHD kan sannolikt finnas medvetna Ifall de massa skilda läkemedel såsom används för att behandla sjukdomen. Under de senaste åobefläckad äger forskare utvecklat flertal nya läkemedel kontra ADHD såsom är avsedda att ställa upp att behandla symtomen på sjukdomen.

Märklig utav de vanligaste läkemedlen pro ADHD såsom forskare inneha utvecklat hittills innefattar amfetaminer, metylfenidatläkemedel, atomoxetin samt dextroamfetamin. De majoriteten utav dessa läkemedel är stimulantia. Varumärken för dessa typer bruten läkemedel inkluderar Ritalin, Concerta, Adderall, Wellbutrin, Focalin XR, Methylin, Metadate Skiva, Vivanse och Strattera. Strattera är det sluta icke-stimulerande läkemedlet som används inom bamse grad bred Åtgärd utav ADHD.

Ritalin är ett från dom vanligaste bland dessa ADHD-läkemedel. Ett metylfenidat, effektiviteten utav detta läkemedel bred Hantering utav Attention Deficit Hyperactivity Disorder stöds från Flertal vetenskapliga studier. Somliga föräldrar såsom har använt det här läkemedel förut Vård utav ADHD hos tryta Baby har likväl rapporterat att detta läkemedel uteslutande har förvärrat aggressivitet samt andra negativa symptom på ADHD hos tryta Kidsen. Inom såUppfostra nedgång rekommenderar läkare generellt ett stävändring itu dosen av läkemedlet samt Emellanåt rekommenderar dom att dom byter medicin.

En övrigt vanligtvis använt läkemedel mot ADHD är Concerta. Liksom Ritalin är det ett metylfenidat. Mot skillnad av Ritalin samt andra metylfenidater anvankor Concerta ett speciell tidsutgivningsteknik.

Adderall är också En flitigt använt läkemedel till ADHD. Det är ett mix utav amfetamin och dextroamfetamin. Ibland kallas det "amfetaminblandade salter". Detta läkemedel kan dyka Köp VYVANSE Sverige utan recept upp i tablettform och kapselform.

Inom dom nedgång där ingen bruten dessa stimulantia funkar på ADHD-individen kan läkaren ordinera Strattera. Strattera används ideligen nbefinner sig stimulerande läkemedel icke funkar på ADHD-patienter. Ifall det här ännu ej fungerar, kan läkaren ordinera patienten med antihypertensiva läkemedel.

Även om dessa läkemedel inom kliniska och vetenskapliga plugg inneha visat sig vara effektiva samman Åtgärd av sjukdomen, kan det även fortsättningsvis inte diskuteras att det har förekommit massa förekomster från biverkningar inom samband med intag itu dessa läkemedel. Dom flesta från biverkningarna äger visat sig existera milda ändock det kan ej heller förnekas att andra patienter har upplevt alternativt kan känna negativa biverkningar utbredd intag utav dessa läkemedel. Såsom ett konklusion tar fler samt fler föräldrar och vuxna ADHD-patienter genast alternativa behandlingar för att fånga itu med avta bryderi med ADHD. Alternativa behandlingar såsom homeopatiska genomsnitt vinner särskilt snabbt inom popularitet bland päron mot Baby tillsammans ADHD samt bland vuxna med ADHD.

Ifall ditt Människobarn pro närvarande tar mediciner ändock upplever biverkningar, och För den skull vill du pröva alternativa behandlingar pro ADHD, kommer det att finnas till gigantisk Handtag Försåvitt ni frågar ditt barns läkare Främst innan ni Skänker någon tillgänglig valmöjlighet Hantering.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vilka är dom vanligaste drogerna för ADHD?”

Leave a Reply

Gravatar