Vilka är de vanligaste drogerna pro ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder är En besvär som kan tillverka blivit Jätte- vanligt inom Åtskilliga boning. Faktum är att med ökningen av ADHD bland Avkomma kan Ytterligare och fler hem nu kämpa kontra det faktum att någon från deras familjemedlemmar faktiskt lider utav ADHD.

Människor såsom har känt ADHD-patienter alternativt såsom har Vårda samt kära som äger diagnosen ADHD kan troligen finnas medvetna Försåvitt de flertal olika läkemedel som används därför att behandla sjukdomen. Nedanför dom senaste åfräsch inneha forskare utvecklat massor nya läkemedel mot ADHD som är avsedda att hjälpa till att hantera symtomen på sjukdomen.

Några itu de vanligaste läkemedlen för ADHD såsom forskare har utvecklat hittills inkluderar amfetaminer, metylfenidatläkemedel, atomoxetin och dextroamfetamin. De majoriteten bruten dessa läkemedel är stimulantia. Varumärken pro dessa typer utav läkemedel innefattar Ritalin, Concerta, Adderall, Wellbutrin, Focalin XR, Methylin, Metadate Skiva, Vivanse och Strattera. Strattera är det sluta icke-stimulerande läkemedlet som används i gigantisk utsträckning vid behandling av ADHD.

Ritalin är någon av dom vanligaste bland dessa ADHD-läkemedel. En metylfenidat, effektiviteten från detta läkemedel bred Hantering utav Attention Deficit Hyperactivity Disorder stöds från Flertal vetenskapliga plugg. Somliga föräldrar såsom inneha använt detta läkemedel för Kur av ADHD hos försvinna Avkomma inneha emellertid rapporterat att det här läkemedel blott äger förvärrat aggressivitet och andra negativa symptom på ADHD hos försvinna barn. Inom såFostra baisse rekommenderar läkare oftast någon förändring från dosen itu läkemedlet samt Alltemellanåt rekommenderar de att dom byter medicin.

Ett annat officiellt använt läkemedel till ADHD är Concerta. Liksom Ritalin är det En metylfenidat. Mot skillnad från Ritalin samt andra metylfenidater anvankor Concerta någon egenartad tidsutgivningsteknik.

Adderall är också ett flitigt använt läkemedel mot ADHD. Det är någon mix utav amfetamin samt dextroamfetamin. Alltemellanåt kallas det "amfetaminblandade salter". Detta läkemedel kan anlända i tablettform samt kapselform.

I dom stänk Därborta ingen itu dessa stimulantia fungerar på ADHD-individen kan läkaren ordinera Strattera. Strattera används vanligtvis när stimulerande läkemedel inte funkar på ADHD-patienter. Om detta ännu icke fungerar, kan läkaren ordinera patienten med antihypertensiva läkemedel.

Även Försåvitt dessa läkemedel inom kliniska samt vetenskapliga plugg äger visat sig bestå effektiva utbredd behandling från sjukdomen, kan det ännu icke diskuteras att det äger förekommit flertal förekomster från biverkningar i anknytning med intag av dessa läkemedel. Dom majoriteten utav biverkningarna äger visat sig finnas till milda ändock det kan ej heller förnekas att andra patienter har upplevt alternativt kan vara med om negativa biverkningar vid intag av dessa läkemedel. Såsom En konklusion tar fler och Ytterligare päron samt vuxna ADHD-patienter omedelbart alternativa behandlingar därför att fånga itu med tryta besvär med ADHD. Alternativa behandlingar som homeopatiska redskap vinner speciellt snabbt i popularitet bland föräldrar mot Barnunge Köp VYVANSE Sverige utan recept med ADHD samt bland vuxna med ADHD.

Ifall ditt Barnunge för här tar mediciner men upplever biverkningar, och Följaktligen vill du prova alternativa behandlingar stäv ADHD, kommer det att finnas till stor hjälp Försåvitt ni frågar ditt barns läkare först före ni ger någon anträffbar val Vård.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vilka är de vanligaste drogerna pro ADHD?”

Leave a Reply

Gravatar